نویسنده = علی عسکری
تعداد مقالات: 2
1. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 367-370

علی عسکری


2. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 268-272

علی عسکری