نویسنده = محسن حق بین
تعداد مقالات: 9
5. آیا بالابودن سطح حرمت خود به کارآمدی بهتر، موفقیت شخصی...

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 168-170

محسن حق بین


7. تأثیر آسیب زننده یا التیام بخش ذهن بر بدن

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 74-76

محسن حق بین


9. جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 1-19

پریرخ دادستان؛ محسن حق بین؛ سعیده بزازیان؛ محمدرضا حسنزاده توکلی