نویسنده = شیما تمنایی‌فر
تعداد مقالات: 2
1. پرسشنامه پنج عاملی ذهن‌آگاهی: روش اجرا و نمره‌گذاری

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 336-338

شیما تمنایی‌فر؛ مصلح مصلح میرزایی؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید؛ مهدی سلیمانی


2. رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1384، صفحه 35-42

هادی بهرامی احسان؛ شیما تمنایی‌فر؛ زینب بهرامی احسان