نویسنده = غلامرضا رجبی
تعداد مقالات: 2
1. اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 111-120

غلامرضا رجبی؛ زهرا نادری