نویسنده = جمیله کلانتری خاندانی
تعداد مقالات: 3
1. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن ها و منابع علمی روان‌شناختی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 440-440

جمیله کلانتری خاندانی


2. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 422-422

جمیله کلانتری خاندانی


3. شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 91-101

پریرخ دادستان؛ جمیله کلانتری خاندانی