نویسنده = پروین کدیور
تعداد مقالات: 5
1. تحول معرفت شناسی شخصی در دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 277-288

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ راضیه جلیلی


2. کارآمدی آموزش چند مولفه ای دیکته نویسی در اختلال یادگیری اختصاصی دیکته: طرح آزمایشی تک آزمودنی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 175-200

حمیدرضا حسن‌آبادی؛ راضیه طیبی؛ پروین کدیور


3. نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 249-257

امید شکری؛ پروین کدیور؛ زهره دانشورپور


4. رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 137-144

علیرضا همایونی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی


5. نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 219-235

امید شکری؛ پروین کدیور؛ ولی‌الله فرزاد؛ علی‌اکبر سنگری؛ زیبا غنایی