نویسنده = یدالله رجایی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 237-248

سعیده بزازیان؛ یدالله رجایی