نویسنده = نوراله محمدی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 43-52

زهرا عارف نسب؛ چنگیز رحیمی؛ نوراله محمدی؛ عبدالرضا بابا محمودی