نویسنده = سرور خاکسار
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری

دوره 5، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 127-136

محسن گلپرور؛ سرور خاکسار؛ فلور خیاطان