نویسنده = حجت الله فراهانی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 23-36

مریم کدخدایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حجت الله فراهانی


2. پیش‌بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت

دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 231-239

حجت الله فراهانی؛ حمیدرضا عریضی؛ محمد کاظم سلیمی زاده