نویسنده = سیدمحمود میرزمانی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 101-110

محمدعلی بشارت؛ سیدمحمود میرزمانی


3. مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 155-166

سیدحسین سلیمی؛ سیدمحمود میرزمانی؛ رضا کرمی‌نیا؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ ماریا کالیاس