نویسنده = مسعود حسین چاری
تعداد مقالات: 3
1. سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 323-333

سیدعبدالوهاب سماوی؛ مسعود حسین چاری


2. تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 53-67

راضیه نصیرزاده؛ مسعود حسین چاری


3. آیا افراد کمرو فاقد مهارتهای ارتباطی‌اند؟

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 123-135

مسعود حسین چاری؛ محمدآقا دلاور پور