نویسنده = علیرضا رجایی
تعداد مقالات: 3
1. باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 97-107

علیرضا رجایی؛ محمدحسین بیاضی؛ حمید حبببی پور


2. سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 347-353

علیرضا رجایی؛ مهدی نیری؛ شیرین صداقتی


3. عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی استادان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1385، صفحه 285-297

عبدالحمید شکیب؛ علیرضا رجایی