نویسنده = ستاره آمنه فروزان
تعداد مقالات: 1
1. بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 237-245

پروانه محمدخانی؛ علی عسگری؛ ستاره آمنه فروزان؛ فرشته مؤمنی؛ بهارک دلاور