نویسنده = مسعود آذربایجانی
تعداد مقالات: 1
1. قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 295-306

پریرخ دادستان؛ امیمه محسن علیق؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ مسعود آذربایجانی؛ مریم بیات