نویسنده = علی خدائی
تعداد مقالات: 1
1. تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 165-174

فریبرز گراوند؛ محمدحسن افضلی؛ امید شکری؛ ملیتا پاکلک؛ علی خدائی؛ سعید طولابی