نویسنده = مژگان آگاه هریس
تعداد مقالات: 2
1. خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 155-164

حسین زارع؛ مژگان آگاه هریس؛ مریم بیات


2. اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 287-298

احمد علی‌پور؛ مژگان آگاه هریس