نویسنده = اکرم پرند
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 137-146

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند؛ سعید اکبری زردخانه


2. خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 279-295

محسن شکوهی ‌یکتا؛ نیره زمانی؛ جواد پورکریمی؛ اکرم پرند