نویسنده = علی اکبر حدادی کوهسار
تعداد مقالات: 1
1. تصویر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند در دانشجویان

دوره 7، شماره 27، بهار 1390، صفحه 289-295

علی اکبر حدادی کوهسار؛ باقر غباری بناب