نویسنده = پریرخ دادستان
تعداد مقالات: 24
1. اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 313-321

مریم طهرانی‌زاده؛ پریرخ دادستان؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی‌آشتیانی


2. راهبردهای عملیات جمع در دانش آموزان اول ابتدایی: یک مطالعه تجربی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 111-121

پریرخ دادستان؛ لاله وحیدی؛ فرهاد شقاقی


3. کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 27-38

پریرخ دادستان؛ ربابه دل آذر؛ احمد علیپور


4. پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 7-26

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


5. قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 295-306

پریرخ دادستان؛ امیمه محسن علیق؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ مسعود آذربایجانی؛ مریم بیات


6. دستیابی به معنا و غایت در زندگی

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 277-279

پریرخ دادستان


7. ممکن کردن ناممکن ها

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 169-171

پریرخ دادستان


8. هدف روان درمانگری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 69-71

پریرخ دادستان


9. توهم یا واقعیت؟

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 351-353

پریرخ دادستان


10. اثربخشی ناگفته‌ها

دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 260-162

پریرخ دادستان


11. معمای درمان اعتیاد

دوره 5، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 170-172

پریرخ دادستان


12. شوخ طبعی : یک هدیه خداوندی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 80-82

پریرخ دادستان


13. تلفن همراه: یک اعتیاد دیگر

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 304-305

پریرخ دادستان


14. گسترش یک مقیاس راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان : دو فرم موازی

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 217-233

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ مرضیه حاجی زادگان


15. اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 115-123

پریرخ دادستان؛ آسیه اناری؛ بهرام صالح صدق‌پور


16. مقابله با عوامل تنیدگی‌زای زندگی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 200-202

پریرخ دادستان


17. چهارمین سال

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 129-129

پریرخ دادستان


18. جایگاه نظریه‌های تحولی در پیشگیری اختلالهای روانی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 367-369

پریرخ دادستان


19. برچسب «سرآمدی» یا «استعداد درخشان»

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 266-268

پریرخ دادستان


20. اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 189-208

پریرخ دادستان؛ مرضیه حاجی‌زادگان؛ احمد علی‌پور؛ علی عسگری


21. شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 91-101

پریرخ دادستان؛ جمیله کلانتری خاندانی


23. تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-13

پریرخ دادستان؛ معصومه پورمحمدرضا تجریشی


24. جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 1-19

پریرخ دادستان؛ محسن حق بین؛ سعیده بزازیان؛ محمدرضا حسنزاده توکلی