نویسنده = مریم طهرانی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 313-321

مریم طهرانی‌زاده؛ پریرخ دادستان؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی‌آشتیانی