نویسنده = آسیه اناری
تعداد مقالات: 5
1. نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 27-34

آسیه اناری؛ کارینه طهماسیان؛ محبوبه فتح‌آبادی


2. احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 87-96

سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات؛ آسیه اناری


3. تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 7-14

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری؛ سمیرا کرملو؛ مهدیه شفیعی تبار


5. اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 115-123

پریرخ دادستان؛ آسیه اناری؛ بهرام صالح صدق‌پور