نویسنده = جعفر بهادری خسروشاهی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 177-188

جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی‌نصرت آباد