نویسنده = حیدر علی هومن
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 39-50

حیدر علی هومن؛ کامران گنجی؛ احمد امیدی فر


2. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 111-121

حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهسا امیر بگلوی داریانی


3. نقش آموزش مهارتهای فرزندپروری بر کاهش تنیدگی مادران و مشکلات رفتاری کودکان

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 277-292

سیده زینب فرزادفرد؛ حیدر علی هومن