نویسنده = غلام بهادر مطلق
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 39-46

اسلام بهادرمطلق؛ یوسفعلی عطاری؛ غلام بهادر مطلق