نویسنده = علیرضا مرادی
تعداد مقالات: 4
2. حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 143-156

امید شکری؛ محمدنقی فراهانی؛ رضا کرمی‌نوری؛ علیرضا مرادی


3. کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل‌آفرین در نوجوانی

دوره 7، شماره 27، بهار 1390، صفحه 207-217

زهره مجدآبادی فراهانی؛ ولی‌اله فرزاد؛ مهرناز شهرآرای؛ علیرضا مرادی


4. بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 151-157

محمد مجدیان؛ سید حسین سلیمی؛ محمدباقر حبی؛ علیرضا مرادی