نویسنده = حیدرعلی هومن
تعداد مقالات: 5
1. پیوند مادری و نشانه‌های آسیب‌پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه‌ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 129-142

علی‌اصغر حسین‌زاده؛ حیدرعلی هومن؛ مهدیه صالحی؛ شیرین کوشکی


2. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 27-37

مرضیه رحمانی؛ حیدرعلی هومن؛ عمادالدین احمدی سرتختی


3. فراتحلیل مطالعات همه‌گیری شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 329-342

حیدرعلی هومن؛ کامران گنجی


4. ضرایب توافق بین درجه بندی‌کنندگان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 103-108

حیدرعلی هومن


5. رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1385، صفحه 267-276

نسرین سهرابی‌فرد؛ علی‌اکبر خسروی؛ حیدرعلی هومن