نویسنده = مهرناز احمدی‌مبارکه
تعداد مقالات: 2
1. رابطه سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 297-306

معصومه فرهوش؛ مهرناز احمدی‌مبارکه


2. ویژگی‌های مختص به فرهنگ در ارزش های ایرانیان: بررسی در سه نموه از سه نسل

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 107-127

محمدتقی دلخموش؛ مهرناز احمدی‌مبارکه