نویسنده = اشکان ناصح
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده کودکان

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 249-257

ندا یحیی محمودی؛ اشکان ناصح؛ سیروس صالحی؛ طاهر تیزدست