نویسنده = حسین مولوی
تعداد مقالات: 8
1. تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 121-131

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


2. تأثیر بازی‌های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 25-15

زهره علاء‌الدینی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی


3. تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 131-174

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


4. بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 329-336

مرضیه السادات قریشیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی


5. اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 333-342

زهرا صرامی؛ شعله امیری؛ حمید طاهرنشاط دوست؛ حسین مولوی


6. آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟

دوره 5، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 149-157

مجید صدوقی؛ ابوالقاسم نوری؛ محمد باقر کجباف؛ گودرز عکاشه؛ حسین مولوی


7. درمانگری شناختی ـ رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 377-386

سید عباس حقایق؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی؛ مجید طالبی


8. نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 26-37

حجت ا... فراهانی؛ حسین نائلی؛ حسین مولوی؛ حمیدطاهر نشاط دوست