نویسنده = رضا نیک‌بخش
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی

دوره 10، شماره 39، بهار 1393، صفحه 275-284

رضا نیک‌بخش؛ عادل میرزایی؛ نسرین جهان‌سا