نویسنده = فریده یوسفی
تعداد مقالات: 4
1. نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 107-120

امیرعباس فاتحی دهاقانی؛ فریده یوسفی


3. نقش تجربه‌های دینی در پیش‌بینی حل ‌مسئله اجتماعی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 67-81

لیلا رشیدبیگی؛ فریده یوسفی