نویسنده = محمد علی بشارت
تعداد مقالات: 6
4. کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 123-136

محمد علی بشارت؛ علی عسگری؛ سیده زهرا علی بخشی؛ علی اکبر موحدی نسب


5. کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 7-17

محمد علی بشارت؛ حسین نادعلی؛ عذرا زبر دست؛ مریم صالحی


6. نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 63-73

سید محمود میر زمانی؛ رضا کرمی نیا؛ سید حسین سلیمی؛ محمد علی بشارت