نویسنده = مصطفی صبری
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و تاب‏‌آوری: نقش واسطه‌‏ای هوش هیجانی

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 436-425

محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حمیدرضا گلزار؛ مصطفی صبری


2. رابطه سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 181-194

مصطفی صبری؛ فریبا خوشبخت؛ حمیدرضا گلزار