نویسنده = محمد ابراهیم ساریچلو
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله شناختی‌ـ‌ رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس بی‌اختیاری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 169-179

صدیقه صالحی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمد ابراهیم ساریچلو؛ محمد حسین قافله باشی