نویسنده = مهناز شاهقلیان
تعداد مقالات: 2
1. اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 159-168

سمانه رستگار؛ محمد حسین عبدالهی؛ مهناز شاهقلیان


2. رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی

دوره 7، شماره 27، بهار 1390، صفحه 279-287

افسانه عبداللهی؛ سیدموسی کافی؛ مهناز شاهقلیان