نویسنده = حسین زارع
تعداد مقالات: 3
1. خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 135-145

حسین زارع؛ علی خدایی؛ امید شکری


2. خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 155-164

حسین زارع؛ مژگان آگاه هریس؛ مریم بیات


3. سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388

حسین زارع؛ محمود کمالی زارچ؛ فاطمه رضایی نسب