نویسنده = پرویز آزادفلاح
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 249-268

مریم کدخدایی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجتالله فراهانی


2. روابط موضوعی و مکانیزم‌های دفاعی در اضطراب اجتماعی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 3-14

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌الله فراهانی؛ نیما قربانی


3. اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 313-321

مریم طهرانی‌زاده؛ پریرخ دادستان؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی‌آشتیانی