نویسنده = علی مظاهری
تعداد مقالات: 3
1. هنجارهای عاطفی واژگان دلبستگی در زبان فارسی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 119-134

قیصر ملکی؛ علی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ خاطره برهانی؛ آذین سراج


2. ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 47-60

عادله صمیمی؛ علی مظاهری؛ محمود حیدری


3. پذیرش همسر و سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 373-383

پریسا سید موسوی؛ علی مظاهری؛ سعید قنبری