نویسنده = زهره مجدآبادی
تعداد مقالات: 5
2. ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخلاقی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 147-153

زهره مجدآبادی


3. پرسشنامة معنای زندگی

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 331-333

زهره مجدآبادی


4. مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 102-99

زهره مجدآبادی


5. ساختار عاملی و همسانی درونی زیرمقیاس هویت سیاهه مراحل روانی اجتماعی اریکسون

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 169-177

زهره مجدآبادی؛ ولی‌اله فرزاد