نویسنده = سعید قنبری
تعداد مقالات: 7
1. اثربخشی برنامۀ والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 419-433

مریم محمدی؛ کارینه طهماسیان؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی


2. نقش واسطه ‎ای مشکلات درونی‎ سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی ‎سازی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395، صفحه 425-413

هانیه لواف؛ سعید قنبری؛ امید شکری


3. ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین)

دوره 12، شماره 47، بهار 1395، صفحه 235-225

نعیمه طلایی‌نژاد؛ سعید قنبری؛ محمدعلی مظاهری؛ علی عسگری


5. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی (فرم معلم)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 29-37

سعید قنبری؛ رحیم ربیعی‌نژاد؛ پریسا گنجه؛ ساناز خرمزاده


6. کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش بستانی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 5-13

محمد‌کریم خداپناهی؛ سعید قنبری؛ حسین نادعلی؛ پریسا سید موسوی


7. پذیرش همسر و سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 373-383

پریسا سید موسوی؛ علی مظاهری؛ سعید قنبری