نویسنده = امید شکری
تعداد مقالات: 19
2. تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 83-99

سمیه محبی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار


3. رابطة تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌‌های شناختی با خودناتوان‌‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‎های پیشرفت

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 328-341

داود لکی؛ امید شکری؛ مژگان سپاه منصور؛ سارا ابراهیمی


4. فرایندهای ارزیابی شناختی هیجان‌های پیشرفت و تعهد تحصیلی: تحلیل واسطه‌ای

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 183-198

فرزانه داودوندی؛ امید شکری


5. نقش واسطه ‎ای مشکلات درونی‎ سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی ‎سازی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395، صفحه 425-413

هانیه لواف؛ سعید قنبری؛ امید شکری


6. آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 211-199

منیره حسین آبادی؛ امید شکری


8. خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 135-145

حسین زارع؛ علی خدایی؛ امید شکری


9. تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 393-408

اعظم صادقی‌وزین؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه باقریان


10. آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 175-185

نگین معتمدیگانه؛ امید شکری


11. تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 237-248

مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی خدایی؛ امید شکری؛ زهره دانشورپور


12. حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 143-156

امید شکری؛ محمدنقی فراهانی؛ رضا کرمی‌نوری؛ علیرضا مرادی


14. دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 331-338

صادق تقی‌لو؛ امید شکری؛ سعید طولابی؛ علی تقوائی‌نیا


15. تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 165-174

فریبرز گراوند؛ محمدحسن افضلی؛ امید شکری؛ ملیتا پاکلک؛ علی خدائی؛ سعید طولابی


16. ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 307-315

امید شکری؛ معصومه عبدالخالقی؛ محمد حسن افضلی؛ فریبرز گراوند؛ مریم پاییزی؛ سعید طولابی


17. ساختار عاملِی فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 387-398

امید شکری؛ احمد به پژوه؛ زهره دانشورپور؛ محمد مولایی؛ زهرا نقش؛ رضا علِی طرخان؛ فهیمه کهتری


18. نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 249-257

امید شکری؛ پروین کدیور؛ زهره دانشورپور


19. نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 219-235

امید شکری؛ پروین کدیور؛ ولی‌الله فرزاد؛ علی‌اکبر سنگری؛ زیبا غنایی