نویسنده = محمود حیدری
تعداد مقالات: 9
1. حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره‏‌های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش‌بینی کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 19-30

طاهره محمدی؛ محمد علی مظاهری؛ محمود حیدری


2. نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 383-392

بهرام محمودی‌کهریز؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری


3. اثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی‌محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 149-160

پریسا سیدموسوی؛ محمدعلی مظاهری؛ شهلا پاکدامن؛ محمود حیدری


4. نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 377-388

هاشم جبرئیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری


5. اثربخشی مداخله آموزشی روان‌شناختی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 351-371

مهدیه شفیعی‌تبار؛ محمدکریم خداپناهی؛ محمود حیدری


6. ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 283-295

محسن شیخی؛ جلیل فتح‌آبادی؛ محمود حیدری


7. ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 47-60

عادله صمیمی؛ علی مظاهری؛ محمود حیدری


8. تغییر بازخورد: مقایسه نظریه های انسجام خود و تأیید خود

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 129-140

روح اله منصوری سپهر؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری


9. رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر»

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 207-219

یونس غلامی؛ محمدکریم خداپناهی؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ محمود حیدری