نویسنده = شهلا پاکدامن
تعداد مقالات: 7
2. سبک‎های فرزندپروری ادراک‌شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی

دوره 10، شماره 39، بهار 1393، صفحه 249-262

شهلا پاکدامن؛ فرشته‌سادات مرتضوی نصیری


3. اثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی‌محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 149-160

پریسا سیدموسوی؛ محمدعلی مظاهری؛ شهلا پاکدامن؛ محمود حیدری


4. روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 35-44

سارا ابراهیمی؛ شهلا پاکدامن؛ صفورا سپهری


5. نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 53-62

نگین ناصری تفتی؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


6. ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 367-376

بهروز آتش روز؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


7. برجاماندگی اختلال واکنشی دلبستگی در نوجوانی

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 1-10

شهلا پاکدامن