نویسنده = ندا سبزی
تعداد مقالات: 2
1. نقش واسطه‌ای نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و همدلی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 153-141

ندا سبزی؛ راضیه شیخ الاسلامی