نویسنده = صغری ابراهیمی قوام
تعداد مقالات: 2
1. اختلال نارسایی توجه/فزون‎کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‎ای نظم‎دهی هیجانی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 35-27

مهران آزادی؛ صغری ابراهیمی قوام


2. سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی

دوره 11، شماره 43، بهار 1394، صفحه 247-258

افسانه لطفی عظیمی؛ صغری ابراهیمی قوام