نویسنده = پرویز آزاد فلاح
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 23-36

مریم کدخدایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حجت الله فراهانی


2. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 157-167

اشرف‌سادات موسوی؛ پرویز آزاد فلاح؛ محسن دهقانی؛ حجت‌الله فراهانی


3. تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان

دوره 11، شماره 43، بهار 1394، صفحه 229-246

نغمه تقوی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فرشته موتابی؛ ابراهیم طلایی