نویسنده = پوریا حیدری
تعداد مقالات: 8
1. درمان، مداوا و بهبود کامل: سه اصطلاح مشابه اما متمایز

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 110-112

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری


2. نظام‌های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 3-14

پوریا حیدری؛ محترم نعمت ‌طاوسی


3. هم‌ابتلایی، همایندی و همسانی: وجه تمایز سه اصطلاح مشابه

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 451-453

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری


4. تقویم مجامع ملی و بین‌‎المللی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 347-348

پوریا حیدری


5. تقویم مجامع ملی و بین‌المللی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 246-247

پوریا حیدری


6. تقویم مجامع ملی و بین‌المللی

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 114-115

پوریا حیدری


7. تقویم مجامع ملی و بین‌المللی

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 453-452

پوریا حیدری


8. تقویم مجامع ملی و بین‌المللی

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 341-342

پوریا حیدری