نویسنده = پوریا حیدری
تعداد مقالات: 4
1. تقویم مجامع ملی و بین‎المللی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 246-247

پوریا حیدری


2. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 114-115

پوریا حیدری


3. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 453-452

پوریا حیدری


4. تقویم مجامع ملی و بین‎ المللی

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 341-342

پوریا حیدری