نویسنده = پوریا حیدری
تعداد مقالات: 6
1. نظام‌ های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه ‌ای اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

پوریا حیدری؛ محترم نعمت ‌طاوسی


2. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 347-348

پوریا حیدری


3. تقویم مجامع ملی و بین‎المللی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 246-247

پوریا حیدری


4. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 114-115

پوریا حیدری


5. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 453-452

پوریا حیدری


6. تقویم مجامع ملی و بین‎ المللی

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 341-342

پوریا حیدری