تعداد مقالات: 745
51. نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 107-120

امیرعباس فاتحی دهاقانی؛ فریده یوسفی


52. ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 225-349

رعنا روان‌پارسا؛ محترم نعمت ‌طاوسی


53. تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 355-371

شایسته شکوفه فرد؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ پریسا سیدموسوی


54. ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 3-16

زهره سلیمانی؛ الهه حجازی


55. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان

دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 127-137

لیلا شیرجنگ؛ امیرهوشنگ مهریار؛ حجت‌اله جاویدی؛ سیدابراهیم حسینی


56. نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 225-236

ندا فلسفی؛ محترم نعمت‌ طاوسی


57. تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 345-354

نرگس انسانی‌مهر؛ رضا پورحسین؛ مسعود غلامعلی لوسانی


59. هنجارهای عاطفی واژگان دلبستگی در زبان فارسی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 119-134

قیصر ملکی؛ علی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ خاطره برهانی؛ آذین سراج


60. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسط های حرمت خود

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


61. سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی

دوره 11، شماره 43، بهار 1394، صفحه 247-258

افسانه لطفی عظیمی؛ صغری ابراهیمی قوام


62. خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 135-145

حسین زارع؛ علی خدایی؛ امید شکری


63. حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره‏‌های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش‌بینی کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 19-30

طاهره محمدی؛ محمد علی مظاهری؛ محمود حیدری


64. ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 351-359

آناهیتا گنجوی؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌سادات صادقی


65. شیوه‌های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله

دوره 10، شماره 39، بهار 1393، صفحه 237-248

الهامه محسنیان؛ زهرا طبیبی؛ علی مشهدی


66. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 123-137

علی مشهدی؛ جعفر حسنی؛ زرین برعرفان؛ پریسا نجفی‌گل؛ شراره دانشور


67. آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن

دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 17-27

آناهیتا گنجوی؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌السادات صادقی


68. اثربخشی مداخله آموزشی روان‌شناختی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 351-371

مهدیه شفیعی‌تبار؛ محمدکریم خداپناهی؛ محمود حیدری


69. تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 237-248

مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی خدایی؛ امید شکری؛ زهره دانشورپور


70. پیوند مادری و نشانه‌های آسیب‌پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه‌ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 129-142

علی‌اصغر حسین‌زاده؛ حیدرعلی هومن؛ مهدیه صالحی؛ شیرین کوشکی


71. کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 15-27

محمدعلی بشارت؛ سیده اسما حسینی


72. شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 343-353

احمد علیپور؛ فرهاد شقاقی؛ علی احمدی ازغندی؛ اعظم نوفرستی؛ علی حسینایی


73. مهارتهای بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن

دوره 8، شماره 31، بهار 1391، صفحه 235-245

انوشه امین‌زاده؛ حمیدرضا حسن‌آبادی


74. مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 123-141

سوسن رحیم‌زاده؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ علی عسگری؛ محمدرضا حجت


75. نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 27-34

آسیه اناری؛ کارینه طهماسیان؛ محبوبه فتح‌آبادی