ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته پژوهش، فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، مفتخر است که سرکار خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مدیر مسئول گرانقدر این فصلنامه در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹، به عنوان مدیر مسئول برتر مجلات علمی برگزیده شده اند.

با آرزوی توفیق روزافزون، کسب این رتبه را از طرف دست اندرکاران فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی به ایشان تبریک عرض می نماییم.

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 66، زمستان 1399 

5. طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان

صفحه 167-180

امید شکری؛ جواد صالحی فدردی؛ جلیل فتح ‌آبادی؛ وحید نجانی؛ عباس ذبیح ‌زاده


6. اثربخشی قصه گویی والد-کودک با ایفای نقش بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

صفحه 181-192

سارا سادات عربی زنجانی؛ علی زاده محمدی؛ پریسا سادات موسوی،


8. خوردن هیجانی و خودشفقت ورزی در افراد فربه: نقش واسطه ای پردازش هیجانی

صفحه 205-216

اشرف باباخانلو؛ سیدعباس حقایق؛ فردین مرادی منش؛ اکرم دهقانی


آزمون روانی

9. پرسشنامه نظریه حساسیت به تقویت تجدیدنظرشده ـ فرم کودکان: روش اجرا و نمره گذاری

صفحه 217-219

طیبه شاهمرادی فر؛ حسین کارسازی؛ علی فتحی آشتیانی


نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

11. روان‌شناسی تحولی یا رشد؟ اختلاف نظر در انتخاب معادل مناسب

صفحه 225-226

پوریا حیدری