ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته پژوهش، فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، مفتخر است که سرکار خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مدیر مسئول گرانقدر این فصلنامه در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹، به عنوان مدیر مسئول برتر مجلات علمی برگزیده شده اند.

با آرزوی توفیق روزافزون، کسب این رتبه را از طرف دست اندرکاران فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی به ایشان تبریک عرض می نماییم.

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 65، پاییز 1399 

5. معنای زندگی در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه کیفی

صفحه 53-69

حمیده محمدی ‌نسب؛ فریبا زرانی؛ لیلی پناغی؛ صادق فلاح‌


نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

11. درمان، مداوا و بهبود کامل: سه اصطلاح مشابه اما متمایز

صفحه 110-112

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری